Alphems historia

Från tre granar till en trädsamling.

Det var lantbrevbäraren Frans Johan Gegerfeldt som under 50 år byggde upp oasen Alphems Arboretum – med sällsynta buskar och träd från hela världen!

 Startskottet blev ett par amerikanska granar utanför den lilla stugan men parken är idag ett tre tunnland stort område med flera hundra olika sorters träd och många besökare årligen.

Grundaren till Alphem var lantbrevbäraren Frans Johan Gegerfeldt. Under 50 år byggde han upp dagens oas med sällsynta buskar och träd från hela världen.

Att trädanläggningen skulle omfatta ett tre tunnland stort område och hundratals olika träd föresvävade inte Frans Johan den gång han planterade ett par amerikanska granar utanför sin lilla stuga, men de utgjorde startskottet.

Gegerfeldts liv hörde definitivt inte till de alldagligare. Han föddes under mycket fattiga förhållanden 1865 i Floby socken. Någon riktig skolgång blev det aldrig. Han gick endast 10 dagar i skola. Gegerfeldt fick istället själv lära sig läsa och räkna och det gjorde han med bravur. Det var inte många som senare kunde “slå honom på fingrarna” i algebra, geometri, engelska, tyska och latin.

Nattliga utflykter med skottkärran

I samband med att Gegerfeldt gifte sig flyttade han och hans fru till Rolkebacken– eller Alphem som de valde att kalla den lilla torparstugan. Några berg fanns det inte – men sten, mycket sten. Det krävdes en ofantlig insats för att forma den anläggning vi idag ser av murar, grottor och stenpartier.

Som lantbrevbärare såg Gegerfeldt ofta märkligt formade och vackra stenar på sina turer. Efter en lång dags arbete tog han därför skottkärran och hämtade hem “fyndet”. Dessa turer skedde ofta sena kvällar och nätter, då stensamlaren inte ville bli upptäckt. Under sin levnad hann Gegerfeldt slita ut 11 skottkärror. Den 12:e kan beskådas i parken.

Fick träd och buskar att trivas

Där Alphem nu ligger var förut ljungmarker. Genom att anlägga kullar och gräva dalgångar förvandlades marken till utmärkt växtplats för olika träd och markytan fick variation och liv. Gegerfeldt jobbade även hårt för att skapa en trädgård med väl genomtänkt färgsättning.

Träden och buskarna anskaffades till stor del från svenska och utländska plantskolor, ofta i utbyte av skott och frön från den egna trädsamlingen. Alla detaljer i trädgården tänkte Gegerfeldt noga igenom och resultatet kan du själv se. En oas där växterna fått rätt jordart och rätt miljö.

Gegerfeldts hus förlaga till dvärgarnas stuga

Dvärgarnas lilla stuga i filmen och böckerna om Snövit är välkänd världen över. Som förlaga används den lilla vackra stugan på Alphems Arboretum. Den är väl värd ett besök.

Gustav Tenggren föddes i Magra, utbildade sig till konstnär och reste till USA. Där blev han anställd av Walt Disney och var med och ritade bl. a. filmen om Snövit. Som barn hade han besökt Gegerfeldt flera gånger med sin farfar. Han har berättat att han tänkt på Gegerfeldts stuga när han utformade dvärgarnas stuga

Föreningen fortsätter arbetet

Sommaren 1953 avled Frans Johan Gegerfeldt, 88 år gammal. Några år senare var Alphem till salu och för att förhindra att anläggningen kom i privat ägo köpte Vilske Hembygds- och Fornminnesförening densamma på auktion. Nu drivs anläggningen av Föreningen Alphems Arboretum, en ideell förening som sköter den i sann Gegerfeldtsk anda. Detta borgar för trädgårdens trygga fortlevnad även i framtiden.